Върни се горе„Съвременните интелектуални продукти в образованието и мобилността на учениците са важни за добрата подготовка на кадрите в земеделието”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните, проф. д-р Иван Палигоров при откриването на осмата работна среща на партньорите по Проект QUAKE (Qualification Knowledge ECVET) по Програма ERASMUS + , на която България е домакин.


Заместник-министърът подчерта, че с нарастването на мащаба и предизвикателствата пред българското земеделие адекватната професионална подготовка излиза на преден план. Споделянето на ценен опит с европейските партньори съдейства за повишаване критериите и утвърждаване на високи стандарти в образователните подходи и програми в областта на аграрния бизнес и технологии, хранителната промишленост, горското стопанство, градинарството и опазване на околната среда, посочи той. Проф. Палигоров изрази надежда, че разработените по проекта нови интелектуални продукти и методически ръководства ще бъдат приети добре в професионалните гимназии от земеделския сектор в България.


Проектът е по една от ключовите мерки на програма Еразмус – за стратегически партньорства, като подкрепя разработването, обмена и прилагането на иновативни практики на институционално, местно, регионално, национално и европейско ниво. Цел на проекта е изработване на механизми за установяване на по-тясна връзка на бизнеса и неправителствения сектор с образователните институции и разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват потребността на пазара на труда.
 

Заместник-министърът подчерта, че това е особено актуално за България, която през 2016 година проведе реформа в средното професионално земеделско образование, като средните училища от системата преминаха към общините.


Партньори по проекта са България, Ирландия, Франция, Белгия и Испания. От българска страна участват Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов", гр. Тетевен, Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев", гр. Сандански, Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна", гр. Пазарджик, Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Попово и Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ", гр. Хасково.

Сподели в: