Върни се горе

Зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова се срещна с новорегистрираната  браншова организация в горския сектор „Съюз на лесовъдите в България”. На първата работна среща се обсъдиха редица въпроси свързани с промените в  Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии. „Законът работеше непълноценно и предприехме необходимите промени, за да осигурим устойчивост в горския сектор”, заяви зам.- министър Маринова и подчерта, че промените се правят след задълбочено обсъждане от всички заинтересовани страни.

 

Председателят на СЛБ проф. Иван Палигоров изтъкна, че промените в Закона за горите и в Наредбата са в интерес на бизнеса и знак, че реформите в сектора продължават в положителна насока.

 

Дискутираха се и възможностите за организиране на процедури за отдаване на дървесина съвместно с останалите големи собственици– общински и частни гори. Целта е изравняване условията на пазара на дървесина,  разработването на софтуер за електронно издаване на превозни билети, ускоряване на процеса на сертифицирането на българската гора и засилване на контрола на дървесина и продукти от нея.

 

От срещата стана ясно, че тази година България ще е домакин на годишна среща на Съюза на европейските лесовъди.

 


Сподели в: