Върни се горе

Утре, 14 май 2013 г., заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров ще участва в заседание на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. Той ще представи позицията на България в частта за  рибарството.

По време на заседанието министрите ще проведат дебат във връзка с реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и по-специално по предложението за регламент относно Общата политика в областта на рибарството. Целта на Председателството е Съветът да одобри ревизиран мандат за преговори с Европейския парламент. Също така Председателството ще информира Съвета за резултатите от проведената тристранна среща с Европейския парламент и Комисията по предложението за регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

Сподели в: