Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов откри Петата сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Индонезия в Джакарта, Индонезия. „За периода от предишното заседание на комисията двете страни направиха съществени крачки, както в националното си развитие, така и в развитието на двустранните отношения. Връзките между България и Индонезия са традиционно добри и трябва да направим необходимите стъпки, за да се възползваме от всички възможности за тяхното разширяване и задълбочаване“, заяви зам.-министър Абазов. Той подчерта, че три са основните български стоки, които имат голям потенциал за износ към Индонезия. На първо място това е пшеницата, и като голям производител страната ни има експортен потенциал.

 

Високото качество на българските млечни продукти и продуктите от маслодайна роза са се превърнали във визитка на България.

 

Зам.-министър Абазов подчерта, че държавата ни също така е голям производител на тютюн. Експортът на тютюн и тютюневи изделия заема съществен пазарен дял в общия ни стокообмен със селскостопански стоки с Индонезия, като е на второ място след износа на български кориандър.

 

Съпредседателят на Смесената комисия за икономическо сътрудничество от индонезийска страна г-н Диан Трианша Джани отбеляза, че отношения в областта на селското стопанство допълнително ще се активизират чрез създаването на работна група по земеделие към Смесената комисия за икономическо сътрудничество между правителствата на  България и Индонезия.

 

По време на заседанието на комисията беше осъдено и двустранното сътрудничество в областта на туризма, енергетиката, културата, младежта и спорта.

 

Зам.-министър Бюрхан Абазов и Укус Кусвара, генерален секретар на Министерството на туризма на Индонезия подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на туризма, с който двете страни ще насърчават обмена на информация по отношение на образователните програми, рекламата и промоционалната дейност в туризма, както и законодателство и програми, свързани с туризма и неговото качество.


Сподели в: