Върни се горе

До три години  в България ще бъде изградена цялостна система за видеонаблюдение на горите. Това заяви замeстник-министърът на земеделието и храните Георги Костов на официалното откриване на административна сграда и противопожарни кули на територията на Природен парк „Врачански балкан". Той съобщи, че бенефициенти за превенцията на горски пожари, в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , ще бъдат само Регионалните дирекции по горите.  Заместник-министър Костов уточни, че по този начин ще се създаде обща национална държавна система за видеонаблюдение в горите. Той припомни, че до момента проекти по мярка 226  „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ” по ПРСР 2007-2013 г. са подавали  горските стопанства.

„Опазването на българската гора е приоритет на сегашното управление на Министерство на земеделието и храните и българското правителство. Природните паркове са перлите на българската природа и те трябва да бъдат примерът, който всички трябва да следват в управлението на природните ресурси“, каза още заместник-министърът на земеделието.

Новооткритата сграда , изградена в местността „Копана могила", е предназначена за посетителски център на парка и ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. Центърът е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и управлението ПП „Врачански Балкан" и е на стойност 34 533 937 лева. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на „Европейски фонд за регионално развитие" на Европейския съюз и е съфинансиран от държавния бюджет на страната ни, чрез Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013.

На церемонията по откриването присъстваха и заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов, директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев , директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов ,  кметът на община Враца Николай Иванов  и директорът на ПП „Врачански балкан" Николай Ненчев.Сподели в: