Върни се горе

 

За периода  25 април-25 юли 2016 г., Изпълнителната агенция за борба с градушките е изстреляла 8 753 ракети срещу градоносни облаци. От пролетта системата е задействана 187 пъти, като е  стреляно срещу 953 градоносни облака. Към момента общата площ, над която са преминали облаците, е над 65 милиона дка, което надвишава почти 4 пъти защитаваната територия. От  общо защитаваните около 10.5 милиона дка земеделски площи, поражения в различна степен са констатирани върху 26 200 дка, което е под 1%.

 

От началото на сезона, най-много ракети са пуснати от полигон Петрово, край Стара Загора. Най-много градоносни облаци в Южна България са се развивали в областите Пловдив и Стара Загора, а в Северна България - във Врачанско.

 

В периода от 2007 г. досега, в България се прилага схема за Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития. За целите на помощта, всяка година министърът на земеделието и храните издава заповед за сформиране на постоянно действащи Експертни комисии, които извършват оценка на състоянието на площите и при необходимост издават констативни протоколи, които служат за получаване на компенсации от Държавен фонд „Земеделие”. Всеки регистриран земеделски стопанин (по Наредба № 3/1999 г.) може да подаде заявление в Общинските служби по земеделие за установяване на щети и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали култури, които служат за изплащане на компенсации. Помощта е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.

 

През  2015 година общият размер на пропадналите площи от градушки е 86 905 дка. за които са изплатени близо 1,2 млн. лева обезщетения. Напълно пропаднали площи от градушки са регистрирани в областите Варна, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Основните групи земеделски култури, при които са регистрирани загуби от градушки са зърнено-житни, маслодайни, технически, плодове и зеленчуци.

Сподели в: