Върни се горе

Най-много са кандидатите от  област Пловдив - 451 заявления, следвани от тези в обл. Пазарджик – 195 бр., Хасково – 187 бр. и Бургас – 125.  Общият брой подадени заявления е 1865 за 4 237,11 хектара със зеленчуци.

 

Държавната помощ покрива част от разходите за производство.  При определянето й ще бъде взето предвид изискването предоставените на един земеделски производител помощи de minimis да не надхвърлят левовата равностойност на 7 500 евро (14 668.70 лв.) за три данъчни години (2011 г. – 2013 г.)., както и представените фактури за купуване на семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита и/или поливна вода.

 

След като фонд „Земеделие” извърши администратвни проверки, ако сумата на заявените средства надхвърли определения годишен бюджет от 1 500 000 лева, ще бъде приложен коефициент на редукция, определен от Управителния съвет на ДФЗ. С него ще се преизчисли размерът на помощта на всеки заявител. Срокът за сключване  на  договорите е от 30 август до 10 септември 2013 г.

 

 Областните дирекции на ДФЗ имат готовност да приемат одобрените кандидати за сключване на договори в установения срок, за да може помощта да стигне максимално бързо до производителите на зеленчуци.


Сподели в: