Върни се горе

До 28-ми февруари 2015 г. в Министерство на земеделието и храните се приемат документи за кандидатстване по Промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар на Европейския съюз и към пазара на трети страни. Програмите се финансират със средства на Европейската комисия. По тях могат да кандидатстват  юридически лица, които са  сдружения на производители или на производители и търговци.


Финансират се дейности, които са свързани с връзки с обществеността, реклама, организация на обучения, конференции с участието на журналисти и лекари, промоции в магазини и супермаркети, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализираната преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения. Целта е да се улесни, както предоставянето на по-подробна информация за съответните продукти, така и тяхната продажба.


Повече информация за програмите може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, в рубриката “Актуално“.

Сподели в: