Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев представи  разработената от МЗХ концепция за създаване на Център за сътрудничество „16+1” в областта на земеделието между Китай и страните от Централна и Източна Европа в България  пред посланици и дипломати от 11 европейски страни в МЗХ. Министър Грудев изрази убедеността си, че успешното функциониране на Центъра в страната ни ще спомогне за по-нататъшното практическо развитие на традиционно доброто сътрудничество в областта на земеделието между 16-те европейски страни и Китай.

 

При посещението си в Китай през януари 2014 г. президентът на Република България Росен Плевнелиев потвърди желанието в страната ни да бъде учредена Асоциация за сътрудничество в областта на земеделието по линия на Инициативата „16+1“. Министър Грудев информира, че с нота до МЗХ от 12 август 2014 г. на посолството на Китай у нас, китайската страна потвърждава желанието си за установяване на този Центъра в България.

 

Министерството на земеделието и храните трябва да получи съгласие и от останалите държави в рамките на Инициативата „16+1“, за да бъде създаден центърът у нас. Министър Грудев акцентира, че в него ще бъдат представени държавни и неправителствени структури,  обществени и бизнес организации, и компании от всички 16 страни, членки на Инициативата. Сред основните функции на Центъра са създаване на платформа за контакти и търсене на партньори за сътрудничество, координиране и планиране на инициативи за създаване на съвместни предприятия, насърчаване на търговията със селскостопански продукти, храни и напитки, планиране и координиране  на практическото сътрудничество в областта на земеделието между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа.

    


Сподели в: