Върни се горе


„В понеделник, 26 януари 2015 година, Държавен фонд „Земеделие” ще започне изплащането на средствата по Схемата за единно плащане на площ”. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на семинар на представителите на земеделските кооперации от Североизточна България, който се проведе в КК „Златни пясъци”. Той заяви, че при застъпвания на площите заявени за подпомагане, земеделските производители ще получат средствата си само за тези площи, които не са застъпени. Остатъкът от субсидията ще бъде изплатен след установяване, кой има право да ползва съответната застъпена площ. „От сряда ще започне и изплащането на втория транш на националните доплащания за животновъдите”, допълни още Грудев .

По време на срещата зам.-министърът съобщи, че за да не бъде тази година нулева при усвояването на европейски средства по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), мярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства, ще бъде отворена в края на март, началото на април. Той уточни, че прозореца за приема по мярката ще бъде достатъчно голям, за да могат повече бенефициенти да участват в него. Втората мярка, по която Министерство ще настоява да започне прием е за младите фермери. По нея, заявления ще започне да се приемат от края на май. „И по двете мерки всички коментари и забележки от страна на Европейската комисия са изчистени, така че рискът за държавата при отварянето им, ще бъде минимален. Очакваме в средата на годината Програмата да бъде официално одобрена от ЕК”, посочи Васил Грудев.

Кампанията по директните плащания за 2015 година и новостите по нея също бяха обсъдена по време на дискусията.  „Едно от най-важните условия, което се въвежда в таз годишната кампания е доказването на правото на ползване на земеделските земи от страна земеделските стопани. По този начин искаме да въведем ред в поземлените отношения и земеползването в страната”, каза зам.-министър Грудев. Той представи и новите схеми за директни плащания, които са насочени към секторите животновъдство, плодове и зеленчуци и оранжерии.

Сподели в: