Върни се горе

Участваме активно в дейностите, свързани с напредъка на проекта за Национална горска инвентаризация. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на среща с представители на Световната банка и Изпълнителната агенция по горите. Проф. Палигоров заяви, че до края на април 2017 година се очаква да бъде избран форматът на статистическата инвентаризация, да бъде изготвена методиката и софтуерът за Национална горска инвентаризация, както и да бъдат обучени екипите участващи в проекта.

На предстоящия семинар, който ще се проведе на 27 март ще бъде обсъден международният и националният опит. Целта е да се извлекат конкретни идеи, които да допринесат максимална полза от провеждането на Национална горска инвентаризация за страната ни, каза още зам.-министър Палигоров. Той допълни, че се очакват конкретни предложения и решения от страна на участващите заинтересовани страни - представители на научните среди, горския бизнес, управлението на горските територии и защитата на природната среда. Направеният преглед на проектното развитие до момента налага своевременно предоставяне на оборудване и софтуер, необходими за проектната и обучителната дейност, стана ясно още на срещата.

Сподели в: