Върни се горе


Министърът на земеделието и храните Васил Грудев се срещна с европейския комисар по земеделие Дачиан Чолош в Брюксел. Двамата обсъдиха одобрението на българската Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както изпратените от България нотификации по първи стълб. Еврокомисар Чолош се ангажира за пълно сътрудничество на Комисията с екипа на Министерството на земеделието и храните за бързо и експертно обсъждане на програмата. От следващата седмица екипи от МЗХ и главна дирекция „Земеделие“ в ЕК ще започнат активен диалог за отстраняване на коментарите и забележките по програмата за развитие на селските райони, като целта е да бъде получено максимално бързо одобрението й. Европейската комисия ще си сътрудничи активно с България и по отношение на изпратените от България нотификации по първи стълб. Другата седмица ще бъде проведена техническа среща, на която ще бъдат обсъдени и детайлите на схемата за подпомагане на дребните земеделски производители.

 

По-късно министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще участва и в извънредния съвет на министрите на земеделието, който беше свикан във връзка с наложеното ембарго от страна на Русия за внос на плодове, зеленчуци, месо, месни продукти и други от държави-членки от Европейския съюз. Позицията, която ще защитава министърът на земеделието и храните Васил Грудев е, че освен компенсация на преките щети понесени от забраната за износ, е необходима и компенсация на косвените щети, които ще претърпят земеделските производители заради пренасочване на продукция от ЕС към България.


Сподели в: