Върни се горе

В периода 2014-2018 г. ще може да се кандидатства по четири мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Това са „Преструктуриране и конверсия на лозя”, „Популяризиране на пазарите на трети държави”, „Събиране на реколтата на зелено” и „Инвестиции в предприятия”. Програмата бе представена от заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Атидже Алиева-Вели по време на Mеждународната изложба за лозарство и винарство „Винария” 2014. Събитието се проведе в Конгресния център на Международния панаир Пловдив. Алиева-Вели уточни, че днес е подписана наредбата, която регламентира програма за развитие за лозаро-винарския сектор в следващите 4 години. Предстои нейното обнародване в „Държавен вестник”, след което ще бъде обявен и приемът по четирите мерки.

Зам. изпълнителният директор на ДФЗ съобщи, че бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия е 80,8 млн. евро. Само за 2014 г. по нея трябва да се изплатят над 16,1 млн.евро. „Данните ни показват, че към края на март вече са усвоени около 45 % от средствата, или над 8,8 млн. евро. Те са платени по договори, подписани през миналата година.”, сподели още г-жа Вели. В програмата е предвидена възможност и за финансиране на разходите на лозарите и винарите за събиране на реколтата на зелено. По мярката се предвидени 3 млн. евро за целия програмен период. ДФЗ ще подкрепи и инвестициите в предприятията - в нови машини за преработка на грозде, в оборудване за контрол на ферментацията, в управление на отпадните води или софтуер за управление на избите. Бюджетът за тези дейности е 42,5 млн. евро.

            По отношение на последната мярка в програмата – промоция в трети страни  зам. изпълнителният директор на ДФЗ съобщи, че до 31 март 2014 г. са договорени малко над 2 млн. евро. Те са за популяризирането на български вина в Сингапур, Тайланд и Виетнам. От 2014 до 2018 по мярката ще бъдат отпуснати 7,5 млн. евро. С тях ще се финансират рекламни кампании на български вина в чужбина, организиране на срещи с вносители, дистрибутори, търговци и др.

 

 

            По-късно през деня експерти от ДФЗ представиха конкретните изисквания за кандидатстване, сроковете и необходимите документи за програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Сподели в: