Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 40 представители на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г. три от елементите на директните плащания в Новия програмен период – прехвърляне на средства между стълбовете, Схемата за дребни земеделски стопани и намаление и таван на плащанията.

 

„Днешната среща е продължение на поредицата от дискусии,  свързани с новите елементи на Общата селскостопанска политика, по които всяка страна, в зависимост от спецификата си, може да избере своето национално решение за прилагане на директните плащания. В края на този месец България трябва да информира Европейската комисия за националния избор на страната ни. Точно по тази причина МЗХ организира цикъл от работни срещи с браншовите организации от сектора, за да заложим най-добрите параметри и направим най-добрия национален избор в рамките на предоставените ни възможности”, каза зам.-министър Абазов. Той обясни, че заедно с екип от експерти е провел поредица от срещи със свои колеги от няколко страни-членки на ЕС, за да бъде проучен опитът на други сродни страни по прилагане на директните плащания. По този начин избраните национални параметри ще бъдат максимално полезни за българските земеделски производители и приложими за всички сектори, които ще изпълняват поетите ангажименти.

 

„В момента имаме възможността да изберем посоката на развитие на сектора, за да сме максимално полезни на нашите земеделски производители. За да успешно българското земеделие трябва да залагаме на конкурентоспособността на сектора, на инвестиционни проекти и иновации”, каза още зам.-министър Абазов. Според него, след обсъждане на прилагането на директните плащания МЗХ ще направи необходимото за по-добро прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в посока на максимална полза за земеделските производители.

 

По време на дискусията бяха детайлно обсъдени темите и мненията на браншовите организации, свързани с прехвърлянията на средства между стълбовете, таваните на плащанията и механизмите за подпомагане на дребните земеделски стопани.

 

Зам.-министър Абазов обясни, че в рамките на следващата седмица ще се проведе обща дискусия, на която ще бъде обсъдена обобщената информация от предложенията за прилагане на директните плащания.

 


Сподели в: