Върни се горе

Седмата за България квотна година започва на 1 април 2013 г. Фонд „Земеделие” напомня на млекопроизводителите и одобрените изкупвачи, че трябва да отчетат реализираните количества краве мляко за изминалата квотна 2012/2013 година. Срокът за подаване на годишни декларации за изпълнение на индивидуални квоти за директни продажби и доставки е от 1 април до 15 май 2013 г. На подадените след тази дата декларации ще бъдат наложени санкции за всеки просрочен ден.

 

Документите се подават в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане” – по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Това може да стане  лично от бенефициента или чрез упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено, изрично пълномощно за подаване на декларацията.

 

От 1 април започва и прием на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно. Превръща се само свободната, нереализираната квота, а новите количества ще важат за квотната 2013/2014 година.

         

Нашата страна е задължена да прилага схемата „Млечни квоти”  като част от общото регулиране на производството на краве мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Главната цел на схемата е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Схемата ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015.


Сподели в: