Върни се горе

Над 10,5 млн. лева са средствата, предвидени за новата учебна 2014/2015 година. През новата кампания на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв. без ДДС. Запазва се стойността на порция – 0,68 лв. без ДДС.
Очакванията са през настоящата учебна 2014/2015 година от схемата „Училищен плод” да се възползват 352 хиляди деца. Те ще бъдат от всички групи в детските градини, както и ученици от подготвителен до четвърти клас.

  

 Документите за подпомагане по „Училищен плод” ще се приемат от 15 август до 20 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Образци на заявленията и указанията за кандидатстване са обявени на интернет страницата на схемата - http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=downloads&area=1.  Кандидатите за участие са обособени в три групи - учебни заведения; еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия. Важно за директорите на детските градини и училищата е, че могат да кандидатстват по схемата само чрез един заявител.

 

Схемата „Училищен плод” ще се прилага от 15 септември 2014 г. до 31 май 2015 г. в цялата страна. В срок до 31 октомври 2014 г. на интернет страниците на ДФ „Земеделие” - http://www.dfz.bg/ и на „Училищен плод” - http://schoolfruit.dfz.bg/ ще бъдат публикувани и списъците с одобрените изпълнители. Те ще трябва да доставят свежите плодове и зеленчуци в детските градини и училищата от 1 ноември 2014 г. до 31 май 2015 г.

 

За учебната 2014/2015 г. са одобрени следните съпътстващи мерки по схемата: посещения в земеделски стопанства, отглеждане на плодове или зеленчуци от децата, беседи, разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет страници и видеоклипове, организиране на празници, игри, викторини, изложби и др.


Сподели в: