Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди  с основните фирми, преработващи тютюн в страната готвените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Той подчерта, че поради естеството на производството и субектите, които участват в него, тютюневият сектор все още не е готов за пълна либерализация и свободни пазарни отношения, въведени с последните промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Точно по тази причина, целта на подготвения ЗИД на ЗТТИ е да бъде поставено началото на регулиране на отношенията между производителите, фирмите изкупуващи тютюн и преработвателите.

 

Участниците в срещата бяха категорични, че подготвените промени са насочени към подобряване на качеството на произвеждания у нас тютюн. Създаването на регистри на производителите и търговците на тютюн и на браншово обединение, което да регулира взаимоотношенията от производството до търговията на суровина, са изключително конструктивни за постигане на баланс в сектора и недопускане на напрежение в предстоящата изкупна кампания.

 

„Всички сме заедно и интересът ни е общ. Точно по тази причина готвените промени в Закона ще бъдат обсъдени и с организациите на производителите на суров тютюн. Взетите решения ще бъдат представени на едно от следващите заседания на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание”, каза още зам.-министър Абазов.

 


Сподели в: