Върни се горе

На 18 септември 2015 г., министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще посети град Ихтиман, област София, където ще открие обновеното читалище „Слънце – 1879”. Сградата е реновирана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Събитието ще се проведе от 19:00 часа.

Сподели в: