Върни се гореУтре, 19 декември 2016 г. (понеделник), заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов ще открие информационна среща по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. в град Стара Загора. По време на срещата ще бъде отчетен резултатът от прилагането на Програмата до момента и ще бъдат обсъдени предстоящите приеми по нея през 2017 г.

На събитието ще присъстват представители на бранша и студенти по специалността „Рибовъдство и аквакултура” от Тракийския университет в град Стара Загора. То ще се проведе от 11:00 часа в Аулата на университета.
Сподели в: