Върни се горе

             


                    Уважаеми учители,                       Скъпи ученици,

Отново настъпва този празничен ден -15 септември , в който нашата страна се превръща в пъстро и шумно училище. Тук във фокус се събира  цялото ни общество – деца, родители и преподаватели, приятели и роднини. Всеобщото ни вълнение произтича не само от личните ни училищни спомени, а и от съзнанието, че през последните години образованието се утвърди като една от темите с най-голямо значение в България. Това е така, защото образованият човек  е свободна личност и има право на избор при своята реализация в живота.Училището е онзи трамплин, който дава шанс за обучение по съвременните стандарти на гражданското общество. Още от ученическите години се възпитаваме в дух на толерантност към различността на другия човек до нас и търсим общото, което ни свързва в  идеали и мечти. Тук се създават здрави приятелства и днес  всеки с  нетърпение  от Вас  очаква да разкаже  как е прекарал лятото на своите съученици. Школският звънец  отново ще Ви върне в класните стаи, където заедно с учителите ще разгръщате новите учебници. Свободното време  никога не достига, но сега вече е време за учебни занятия. Това, което научите в училище ще Ви е от полза за цял живот, за това не жалете сили да бъдете отлични ученици.Всички ние желаем да бъдат осъвременени принципите на обучение в перспективите на новите изисквания, произтичащи от динамичното икономическо развитие и висококонкурентния пазар на труда в Европейския съюз. В центъра на нашето внимание е поставен ученикът като личност, на която да осигурим отлични възможности за себеутвърждаване и професионално развитие.Тези принципи не са новост в дейността на училищата в системата на Министерство на земеделието и храните. Като професионални гимназии тук се формират специалисти, които доказват уменията си в международни проекти и програми, създават свои стопанства.  Успехите на учениците дават основание да смятаме, че аграрното образование ще възроди своя обществен авторитет.

Уважаеми учители и ученици,

Искам да споделя с Вас вълнението, което изпитвам днес, но Вашата емоция – да бъдете отново сред  колегите и съучениците си - е по-дълбока!Пожелавам Ви успешна учебна година, богата на  открития и с гордост да реализираните планове и начинания!           Пожелавам Ви здраве, сили и дръзновение за постигане на  поставените цели!         

          На добър час!

 

 

Сподели в: