Върни се горе

Средствата получиха 5 392 фермери, подписали договори по схемата de minimis за изхранване на овце-майки. Условие за изплащането им е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 година. Субсидиите се отпускат заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство.

    

Документи за участие в схемата се подаваха от 23 септември до 1 октомври 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.  В този период са подадени общо 5 681 заявления. Бюджетът на държавната помощ, одобрен от Управителния съвет на фонда, е в размер на 4,650 млн. лева.

 

Напомняме, че срокът за сключването на договорите, на базата на които става изплащането на помощта, изтича на 24 октомври 2014 година. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години.

 

Сподели в: