Върни се горе

Директорът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) Васил Гелев и председателят на Българо-китайска асоциация за бизнес развитие Ангел Христозов подписаха Меморандум за сътрудничество.

 

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който  присъства на подписването на документа, заяви, че  се очаква увеличение на  чуждестранните инвестиции и стартирането на бизнес в страните от ЦИЕ.  „Страната ни ще окаже логистична подкрепа за засилване на стокообмена между страните от Централна и Източна Европа и Китай“, допълни заместник-министърът.

 

Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, посочи, че до момента са подписани четири стратегически партньорства, като три от тях са с  китайски институции. „Успяхме да осигурим за страните от ЦИЕ силно представяне на селскостопански продукти, представени чрез електронна търговия“, каза още той.  

Съгласно Меморандума, Българо-китайската асоциация за бизнес развитие ще промотира страните от Централна и Източна Европа като дестинация за бизнес и инвестиции за китайски фирми. Ще се организират съвместни кръгли маси или бизнес семинари, както и други възможности за партньорство.
Сподели в: