Върни се горе


185 от тях са  на обекти по морските ни курорти

 


Засилените проверки на обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене в морските ни курорти в областите Добрич, Варна и Бургас продължават. За периода от 1 до 31 август включително, инспекторите към съответната Областна дирекция по безопасност на храните са проверили 1 490 обекта, като 185 от тях са проверени през изминалата седмица. При проверките през целия месец август са издадени 178 предписания и са съставени 103 Акта за установяване на административно нарушение. Възбранени и бракувани са 135 килограма хранителни продукти. Проверени са и 71 обекта, предлагащи услугата „all inclusive“, като не са установени несъответствия по сградов фонд и оборудване на кухните, капацитета на търговската зала и предлагания асортимент в обекта, както и необходимо пространство за работа и професионално оборудване, гарантиращо съхранението и приготвянето на храните по безопасен начин.

 

Във връзка с официалния текущ контрол, инспектори към БАБХ са извършили   4 320 проверки за седмица. В резултат на проверките са издадени 245 предписания, съставени са 82 Акта за установяване на административно нарушение, възбранени и бракувани са 90 килограма хранителни продукти, 60 литра бира, 1 972 килограма маслини с пропуск в етикетировката, които ще могат да бъдат реализирани след отстраняване на несъответствието. 3 обекта са с наложена мярка за временно преустановяване на дейността.

 

Най-често срещаните нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, неправилно съхранение на храни, както и непълна етикетировка на храните.

 

Сподели в: