Върни се горе

Селскостопанска академия ще подпише меморандум за сътрудничество с аграрните факултети в Либия за обучение научни кадри в областта на селското стопанство. За това се разбраха председателят на Селскостопанска академия проф. Петър Славейков и временно управляващият посолството на Либия Н. Пр. Юсеф Зургани. Либийските студенти и стипендианти ще бъдат включени в програмите на Академията за научи сътрудници и докторанти. На срещата присъстваше и главният научен секретар на институция проф. Валентин Бъчваров.

 

Селскостопанска академия е единствената по рода си организация в България, която чрез научно – приложната си дейност и изследвания обслужва земеделието във всичките му аспекти – растениевъдство, животновъдство и хранителна индустрия, каза проф. Славейков. Той подчерта, че 21 от общо 25 научни института към Академията са акредитирани да обучават докторанти в 34 специалности. В момента 80 специалисти са включени в докторските програми на институцията. В нея работят над 680 научни сътрудници.

 

По време на срещата бяха обсъдени и други възможности за съвместно сътрудничество в областта на селското стопанство. Земеделието е основа за развитие на всяка държава, защото дава препитание на хората и създава работни места, изтъкна Зургани. Либия има нужда от научни разработки, които да решат въпроса със засоляване на почвите в близост до Средиземно море. Това е голям проблем за източната държава, заради който много фермери вече се отказват да обработват земята. Проф. Славейков подчерта, че институтът по почвознание, агротехнологии  и защита на растенията „Н. Пушкаров” има капацитета да направи нужните лабораторни анализи и оценки за подобряване плодородието на засолените почви Либия. Двете страни изразиха своята готовност за взаимно сътрудничество в областта на аграрната наука и разработване на съвместни проекти, които биха били от полза и на двете страни.

Сподели в: