Върни се горе

Във връзка с прилагане Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци в районите на Община Сандански и Община Струмяни и възникнали затруднения свързани с недостатъчния брой инспектори, сертифициращи готовата продукция ще бъдат осигурени и обучени допълнителни инспектори.

    

Поради големия интерес към Схемата от 7 до 9 юни 2013 година, по разпореждане  на проф. дсн Димитър Греков, министър на земеделието и храните, ще бъдат обучени допълнителен брой инспектори за извършване на проверки и сертифициране на  качествени плодове и зеленчуци, произведени в България.

    

На проведена среща между представители на Българска агенция по безопасност на храните и производители от района беше представен график за дежурствата на инспекторите по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци за осъществяване на проверки и сертифициране на бенефициентите в районите на Община Сандански и Община Струмяни. По тази програма в Област Благоевград за осъществяване на проверките и сертифициране на производителите ще работят общо 10 инспектори, което ще гарантира  успешно прилагане на Схемата  за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България. Само за сравнение, в района на Община Благоевград  броят на бенефициентите през 2012 година е бил 39, а в момента само за района на град Петрич са 80.

    

Във всички области на страната поради големия интерес към Схемата са осигурени допълнителен брой инспектори за извършване на проверки и сертифициране на  качествени плодове и зеленчуци, произведени в България. За улеснение на производителите, участници в Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, списъците с инспекторите ще бъдат публикувани на сайта на БАБХ. За информация относно сертифициране по Схемата, бенефициентите могат да се обръщат към Българска агенция по безопасност на храните, Дирекция „Растителна защита контрол на качество и безопасност на пресни плодове и зеленчуци (РЗККБППЗ)„.                                              

Сподели в: