Върни се горе

Днес ще бъдат преведени над 518 млн. лева по схемата за единно плащане на площ на повече от 51 хиляди земеделски стопани.  Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща на производителите на плодове и зеленчуци с представители на супермаркет вериги и преработвателни предприятия. Тя съобщи, че плащането на площ е 16,20 лв. на декар. Министър Танева подчерта, че утре ще бъде изплатено и доплащането от 29, 5 млн. лв. на 5835 бенефициенти за национална преходна помощ за говеда, необвързано с производството и припомни, че  останалите ставки за животновъдите са платени още в края на миналата година.


  „Целият Европейски съюз отделя 200 млн. евро за обвързана подкрепа за сектор „Плодове и зеленчуци“, от които на България се предоставят 40 млн. евро. Най-голямата подкрепа от пакета за директни плащания е именно за този сектор“, изтъкна министърът. Тя бе категорична, че най-голямото предизвикателството е да се създадат организации на производителите. „Именно тези организации биха представили на пазара продукти от един сорт, с необходимото качество и  количество, за да отговори на търсенето на пазара. Независимо от размера на помощта, която предоставяме, ако не започне функционирането на обединения на групи производители, няма как това да се усети в дохода на производителя“, каза още Танева. Тя добави, че плащанията по кампанията за директни плащани през 2016 г. и фокусът на различните мерки ще дадат положителен резултат, но за да бъде постигнат по-добър пазарен дял производителите  трябва да се обединят.


В момента около 9 хиляди са производителите на плодове и зеленчуци, заедно с оранжерийното производство. От тях има организирани едва 12 групи организации с общо 48 членове, които изпълняват инвестиционните си програми и са получили съответната подкрепа. До 2014 г. има 3 признати организации на производители и 1 призната през 2015 г., като те включват над 44 производителя и 17 членове, каза още Танева.  Тя допълни още, че всички те ще имат възможност да кандидатстват по европейските програми за подкрепа на техните инвестиционни програми, които биха защители пред ДФЗ и биха получили съфинансиране, европейско и национално. Тези производители в признатите организации реализират продукция общо 3 % от цялата продукция, която се реализира от сектор „Плодове и зеленчуци“, съгласно националната статистика.


Десислава Танева уточни, че Министерство на земеделието и храните  ще окаже необходимата експертна помощ, за да има повече признати организации на производители. Тя допълни, че в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. има две мерки, стимулиращи сдружаването и късите вериги на доставки - Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ и Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари“.


„Предвиждаме приемът по тези две мерки да бъде отворен през 2017 година. Те имат за цел да мотивират земеделските стопани да се организират, но не в поредната браншова организация, а в организация на производителите, които сами ще решават какво да произвеждат и на кой пазар как да се позиционират. Това е предизвикателството пред цялата общност“, категорична бе Танева.Тя допълни, че през настоящата година се предвижда отваряне на прием по подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.Сподели в: