Върни се горе

Отново е пролет и отново природата се отваря за обновление и промяна. Това е времето, в което отбелязваме Седмицата на гората - символ на уважението и зачитане на природата, на нейната виталност и на това, което тя ни дава. Този празник носи радост на всички, които милеят за горите и влагат сили и енергия за нейното обновление, опазване и съхранение, така че да я предадем на бъдещите поколения в по-добро състояние, съхранила своята жизненост и сила. Ето защо през тази година седмицата на гората ще премине под мотото „Подобри гората”. Чрез този призив, заявяваме своята воля за реализиране на позитивни и устойчиви политики в сектора, с които да запазим горското богатство и разнообразие. Същевременно цялостната управленска стратегия е насочена за гарантиране предвидимост и откритост в управлението и стопанисването на горите.

 В последната година и половина от началото на нашия мандат реализирането на  дългоочаквани политики в сектора е наш основен приоритет. Предприетите законодателнии и управленски мерки доведоха до подобряване на контрола в горите, повишаване на прозрачността и изсветляване на сектора. Внедрихме електронна система за проследяване и видеонаблюдение на движението на дървените материали.  При възлагането на дейностите в горите въвеждаме поетапно електронно провеждане на търговете в държавните гори. Продължава и сертифицирането на държавните горски територии, което е допълнителен гарант за законността на добитата дървесина. 

Управлението и стопанисването на горите са подобрени, като положителният финансов резултат от 12 милиона лева за миналата година на държавните предприятия, или 5 пъти повече от предходната,  показва, че с почти същия добив на дървесина са постигнати по-добри финансови резултати.  29 милиона, или с 8% повече от миналата година са предвидените средства за 2016 г. за горскостопански дейности, свързани със залесяване, стопанисване, защита и опазване на държавните горски територии. 19 хиляди дка е предвидената площ за залесяване в държавните гори, което е с 21 % повече спрямо извършеното залесяване през миналата година и с 59% повече спрямо 2014 г. 177 км са подобрените и ремонтирани горски пътища през миналата година, или три пъти повече от предходната. Заявката за тази година е още по-амбициозна – над 210 км.

 През тази година сме заложили началото на национална инвентаризация на горите, с което ще се сложи край на спекулациите за състоянието на този на ценен национален ресурс. Подготвяме промени в наредбата за възлагането на дейности в горите за да изпълним повелята стратегическият ресурс дървесина да бъде максимално оползотворяван в страната ни. Не сме забравили огромният интерес към т.н. специални функции на горите и за това в плановете ни е  и наредбата за формулиране, поддържане и остойностяване обшествените, екосистемните услуги от горите.

 Разчитаме с общи усилия да постигнем така желаната цел на цялото българско общество – да запазим гората на България! Работим съвместно с останалите ведомства срещу все още наличните грозни явления в горското стопанство. Тази борба е нелека и изисква постоянство, а не кампанийност. За изминалите 18 месеца от началото на мандта доказахме, непримиримост, независимост и справедливост.

 Желая на всички здраве, много енергия за изпълнение на предизвикателствата на лесовъдстката  професия, вяра в закона, воля и непримиримост пред нарушителите!


Сподели в: