Върни се горе

“Създаването на Кадастрална карта ще доведе до много по-облекчено обслужване на бенефициентите в сектор „Земеделие във всички 242 общински служби”. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представиха промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, които са внесени за разглеждане в Народното събрание. Министър Танева и Павлова заявиха, че реформата, която се извършва по отношение на създаването на единния кадастър е предизвикателство за екипите на двете министерства, но е необходимост, която в годините дълго време е отлагана, именно поради тежката задача това да се извърши. Министрите откриха първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на областните служби "Земеделие", която се проведе в град Варна.

 

 

„Службите по земеделие ще разполагат в реално време с всички административни задължения -установяване правата на ползване, изготвяне на споразумения и др. Обслужването трябва да стане по-бързо, по добро и изключително по –точно, което е гаранция за спрведливото и принципно прилагане на правилата на подпомагането“, посочи министър Танева. Тя съобщи, че 20 млн. правни основания са регистрирани по директните плащания за Кампания 2016 г. за 12 млн. имота. От тях над 81% са в картите за възстановена собственост и над 18% в кадастралните карти.  Министърът на земеделието сподели, че са проведени множество срещи между двете ведомства, за да се изгради ясна визия какви са стъпките, така че България да разполага с единен кадастър с точни и коректни данни, които да обслужват гражданите.

 

 

Чрез въведените промени по отношение на разпределението на директни плащания, целящи субсидия да получават само  бенефициентите, които имат правно основание, получихме изключително точна картина за всяко землище.  „4 760 землища близо са администрирани от Областните служби по Земеделие, 114 00 са бенефициентите по директни плащания“, обясни Танева. Тя бе категорична, че реформата ще срещне и съпротива от заинтересовани страни.

 

 „С прехвърлянето на данните от Картата на възстановената собственост на земеделските земи 90% от територията на страната ще е покрита с Кадастрална карта“, коментира министър Павлова. Тя отбеляза, че към днешна дата едва 22% от страната има кадастрално покритие. Министърът на регионалното развитие допълни, че съгласно реформата в бъдеще нито една общинска или държавна администрация няма да има право да изисква от граждани и фирми скици. Това ще става само по служебен път, като част от стратегията за електронно управление. Услуги ще могат да се получават онлайн с електронен подпис. Имотите ще имат т.нар. „имотно ЕГН“ – преминаване от поименна към поимотна система. Кадастърът ще е дигитален и всеки ще може да влезе и да види историята на даден имот, тежестите, както и предишните собственици. Това ще допринесе за опазване на неприкосновеността на частната собственост, изброи още министърът заложените цели. По думите й процесът няма да е лесен. „650 души ще бъдат обединени в един екип, като 340 са служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а останалите – на общинските служби по земеделие. Картата трябва да се изчисти от грешките и доразвие“, обясни тя.

 

Реформата в кадастъра ще се финансира с 12 млн. лв. безвъзмездно европейско финансиране по Оперативна програма „Добро управление“. Проектът включва замервания, развитие на картата и изчистване на грешките, за да може да има верни данни в общия кадастър. Срокът му ще бъде две години, през които трябва да бъде постигнат търсеният резултат.
Сподели в: