Върни се горе

Сектор „Зърнопроизводство” остава водещ приоритет в политиката, която ще следваме, заяви по време на заседание на Консултативния съвет по зърното министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков.

 

Министърът подчерта, че с встъпването си на този пост, той е поел ангажимент за запазване на едно стабилно и сериозно зърнено производство. Проф. Станков подчерта, че за него е особено важно да се запази ръст в това производство, като успоредно с това се развиват и сектори, които имат нужда от подпомагане – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство.

 

Министър Станков направи общ обзор на последните дебати по бъдещето на ОСП след 2014 г., а заместник-министър Снежана Благоева запозна членовете на съвета с детайли по развитието на дебата в частта, засягаща най-пряко сектор „Зърно”. Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Свилен Костов от своя страна представи данни за очертани площи във връзка с агроекологичните плащания, отнасящи се до сеитбообръщението на културите и опазването на почвите.

 

Данните, предоставени от дирекция „Растениевъдство”, както и  от браншовите организации в сектор „Зърно” сочат, че като цяло есенните посеви към момента са в добро и много добро състояние.

 

85,8% от площите с пшеница и 79,1% при ечемика са в „добро” до „много добро” състояние според дирекция „Растениевъдство” по обобщени данни, предоставени от обследване на 10% от засетите площи от Областните дирекции „Земеделие”. „Средно” е състоянието на 12,8% от пшеницата и на 19,4% от ечемика.

 

Намалели са площите в „незадоволително” състояние спрямо предходната година като достига при пшеницата 1,5% и 1,9% при ечемика.

 

При обследването няма отчетени пропаднали площи с пшеница и ечемик от неблагоприятни климатични условия.

 

В рамките на пролетната кампания при есенниците са подхранени с азотен тор 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с 7,6% повече в сравнение с предходната година /82,6%/ и при ечемика – 91,5% или с 9,4% повече /82,1% - 2012г./.

 

Към края на месец март с хербициди са третирани 18,5% от площите с пшеница и 15,3% от площите на зимния ечемик.

 

При зимната маслодайна рапица, липсата на достатъчно влага през есента, в отделни райони на страната затрудни обработката на почвата и сеитбата й. Това доведе до забавяне на поникването и нормалното й развитие. Някои от площите бяха презасети с житни култури още през есента. До момента състоянието на рапицата в различните райони на страната е различно, като се наблюдават нормални посеви, гарнирани с добре оформени розетки и такива които са в различни фази от развитието. Вследствие от сушата през есента и ниските температури през зимата, част от слабо развитите посеви са допълнително проредени или изтеглени, информира дирекция „Растениевъдство”.

 

От обсъжданията става ясно още, че на места има закъснение с подготовката на площите и сеитбата на пролетни култури заради падналите валежи. Същевременно в райони като Варна, Провадия, Пазарджик, Пловдив и районите в Северозападна България пролетната кампания е в ход по данни на браншовите организации от сектора.


Национална служба по зърното предостави информация за зърнените наличности. Към 31.03.2013 год. зърното от основните зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес и тритикале са в размер на 2 690 676 тона. Запасите от зърно в края на март 2012 година, са възлизали на 2 351 385 тона, което прави сегашните наличности с 339 291 тона повече спрямо миналата година.


Сподели в: