Върни се горе

 

От началото на 2016 година на територията на Съюза ще започне прилагането на новата система на Европейската комисия (ЕК) за издаване на разрешителни за засаждане и презасаждане на винени лозя. От 1 януари страната ни няма да разполага с права на засаждане от Национален резерв. Във връзка с промените, които се предвиждат в сектора,  по покана на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) се проведе техническа среща с г-н Нуно Висенте, представител на сектор „Вино“ към ГД “Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията. Той направи презентация и разясни детайлите по новата схема за засаждане на винени лозя, чрез издаване на разрешение от контролния орган в сектора.

 

 

По време на срещата се обсъдиха въпросите свързани с първоначалните намерения за прилагане на схемата, а именно изясняване на правилата на ЕС за схемата за разрешителни, включително и правни тълкувания, издадени от ЕК. Беше осъдено и използването на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Националната програма за подпомагане във връзка с новата схемата за разрешителни, както и темата за обновяването на лозарския регистър на Република България.

 

 

Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения ще бъде в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти. С промените се предвижда всяка държава-членка да може да предоставя всяка година, до 2030 г., разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния производствен потенциал или действително засадените площи с винени лозя.

 

 

Сподели в: