Върни се горе

Половин тон е освободената и върната във водоемите риба, като близо толкова е и дарена

София, 25 март 2013 г. –  Иззети са общо 5 294 метра бракониерски мрежи и са хванати трима бракониери при проверки на инспектори на ИАРА по водоеми в страната през почивните дни. Хванато е и едно лице, извършващо нерегламентирана продажба на риба в Оряхово. Инспекторите на ИАРА са освободили и върнали във водоемите 507 кг. риба.  А 452 кг. е дарената риба.

По подаден сигнал от любител риболовец, инспектори от сектор ”Рибарство и контрол” на ИАРА Пловдив са извършили проверка на язовир "Пясъчник". Открита е бракониерска мрежа в работно положение с обща дължина 2000 метра с размер на окото 80 мм. В нея е имало 215 кг.риба /сом - 30 кг., толстолоб - 25 кг., 13 шарана – 120 кг., две бели риби – 10 кг. и каракуда – 30 кг./, която е върната във водата. Мрежата е иззета и е съставен констативен протокол срещу неизвестен нарушител.

Инспектори от сектор Рибарство и контрол на ИАРА Ямбол са извършили проверка по суша и вода на язовир “Малко Шарково”.  Проверката е осъществена съвместно със служители на ОД “Гранична полиция”, ИАГ - Сливен и ДГС - Елхово.

 

В района на “Руженски ръкав” са хванати двама бракониери, извършващи нерегламентиран стопански риболов.  Контролните органи са извадили и иззели заложените във водата от бракониерите 15 бр. хрилни мрежи с обща дължина 850 метра и размер на окото 50 мм. Уловената 249 кг. риба /шаран - 53 кг., каракуда - 173 кг., червеноперка - 18 кг. и речен кефал - 5 кг./ е върната във водата.

 

На брега на “Руженски ръкав “са открити още 15 бр. хрилни мрежи с обща дължина 1 200 метра и размер на окото 50 мм. Уловената в тях 420 кг. сребриста каракуда е освободена и в последствие дарена на Социален патронаж гр.Болярово.

Контролните органи са потърсили съдействие от служители на РУ “Полиция” Елхово за установяване на самоличността на нарушителите, които са избягали при появата на инспекторите на ИАРА.

Инспектори от сектор "Рибарство и контрол" на ИАРА Враца са извършили проверка в търговската мрежа в град Оряхово. Хванато е лице, извършващо продажба на жива риба - сом, с размери под минимално допустимите. На лицето е съставен акт за нерегламентирана продажба на риба. Сомът около 11 кг. е иззет и в последствие дарен на Дом за деца, лишени от родителски грижи "Асен Златаров" - град Враца.
При проверка на река Дунав в района на град Козлодуй, контролните органи са хванали лице, извършващо стопански риболов с установен улов на риба - распер. На лицето е съставен акт, съгласно ЗРА. От нарушителя са иззети риболовна лодка и рибарска мрежа с дължина 100 метра и размер на окото 70 мм .  

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Габрово са извършили нощна проверка по вода на язовир “Александър Стамболийски”. В местността "Мъгъра" са открити 2 бр. бракониерски хрилни мрежи с приблизителна дължина 100 метра. Уловената в тях близо 10 кг. риба /червеноперка и бяла риба/ е освободена и върната обратно във водата. Мрежите са иззети и е съставен протокол срещу неизвестен нарушител.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Плевен са извършили проверки по реките Искър и Вит и на язовир “Горни Дъбник”. В хода на проверката по реките са констатирани две нарушения за риболов с маломерен мрежен уред тип "парашут" и за без билет за любителски риболов. На нарушителите  са съставени актове, съгласно  Закона за рибарството и аквакултурите. На  язовир “Горни Дъбник” след обход на водоема по вода са открити 5 бр. бракониерски риболовни мрежи  с обща дължина 334 метра. Те са конфискувани и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. Уловената 21 кг. риба /каракуда, бабушка и платика/ е дарена на кметството в с. Писарово.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Монтана са извършили нощна проверка на Цибърското разливище под с. Горни Цибър, община Вълчедръм. Открити и извадени от водата са 10 бр.  бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 610 метра. Уловената риба, около 13 кг. /платика, шаран и скобар/ е освободена и върната обратно във водоема. Мрежите са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестен нарушител.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Добрич са извършили проверка на Дуранкулашко езеро. Контролните органи са открили и извадили от водата 100 метра бракониерски мрежи с улов около 20 кг. сребриста каракуда.  Мрежите са унищожени, а рибата е върната във водата. Съставен е протокол за проверката срещу неизвестен извършител.


Сподели в: