Върни се горе

„Политиката, която ще следваме в развитието на българското земеделие, е да чуваме реалните проблеми от вас и да ги решаваме заедно“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева на среща с представители на браншовите организации в земеделието. Тя допълни, че ще бъде сформирана и работна група, която да подготви актуализация на поземленото законодателство. „Наложително е да имаме норми, които да отразяват реалните поземлени отношения“, уточни тя. Ще въведем пакет от мерки за пресичане на практиките за незаконната сеч и единни маркетингови стандарти за управление на горските предприятия, заяви още министър Taнева.  

    

Заместник-министър Васил Грудев отбеляза, че е създадена организация по стартирането на новите схеми и мерки по линия на директните плащания. „Очакваме в началото на 2015 г. да получим неформално одобрение на ПРСР 2014-2020 и планираме тогава да отворим някои от инвестиционните мерки по Програмата“, посочи той.

    

В подкрепа на животновъдството ще се работи в посока на възможността пасищата да бъдат давани само на активни фермери. „За навременна и адекватна реакция при появата на зарази по животните ще се търси както по-ефективна комуникация, така и по-сигурен финансов пакет, за да не се повтаря ситуацията през тази година“, обясни заместник-министър Цветан Димитров. По думите му Министерството на земеделието и храните активно ще работи и за максимално облекчаване на регулаторните режими и за стимулиране на организациите на производители.

    

„Науката все още е далеч от практиката и затова ще направим всичко възможно да ангажираме Селскостопанската академия с разработването на изследвания по теми, които идват от практиката. Това може стане само с активното участие на представителите на бранша“, подчерта заместник-министър Георги Костов. Той беше категоричен, че приоритет ще бъде също осигуряването на по-голяма достъпност на фермерите до поливни услуги. „Трябва да има прозрачност в ценообразуването на водата и качество на обслужването, защото е немислимо да развиваме модерно земеделие без необходимата поливна инфраструктура“, подчерта доц. Костов.   


Сподели в: