Върни се горе

България и Германия ще си сътрудничат в областта на земеделието, а именно в секторите: животновъдство, аквакултури и производство на биомаса. Това стана ясно по време на Българо-Германската работна група по „Земеделие и хранително-вкусова промишелност”, която се проведе в рамките на Международното изложение по животновъдство „EUROTIER”. От българска страна участие взе заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров, който е съпредседател.

 

В сектор „Животновъдство” бе постигнато споразумение за сътрудничество в обучението на кадри в говедовъдството. Двете страни се договориха в началото на 2013 г. германска експертна група да посети България, за да бъдат уточнени точните параметри и детайли по обучението на български кадри. Също така бе договорено сътрудничество в търговията с живи животни в рамките на Европейския съюз и в областта на опазване на генетичния материал.

 

В сектор „Аквакултури”, България и Германия инициираха разработване на конкретен проект за диверсификация на рибопроизводството в България, който ще има за цел да повиши стабилността на рибопроизводителите. Поставен бе и акцент върху производството на биомаса от възобновяеми енергийни източници.
Сподели в: