Върни се горе

„Площите, които са обявени в процедури за разпределение между животновъдите в Област Разград са се увеличили близо 3 пъти спрямо миналата  година. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред журналисти в град Разград, където заедно с министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и кмета на града д-р Валентин Василев посетиха Дом за възрастни хора и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“. Тя допълни, че това е инструмент както за осигуряване прехраната на животните, така и за подкрепа, защото този фонд освен прехрана осигурява подкрепа чрез директните плащания.

 

Десислава Танева каза още, че ефектът на обвързаната подкрепа, прилагана през 2015 и 2016 г. е довел до увеличение броя на животните по всички категории. При всички видове крави има увеличение с 10,5%, а  при овцете – близо 15%, ръст се отчита и при говедата под селекционен контрол. „Надявам се тази тенденция да продължи и до края на прилагането на обвързаната подкрепа до 2020 г., да се  създадат устойчиви на пазара конкурентоспособни ферми“, допълни министър Танева.

 

В град Исперих министърът на земеделието и храните присъства на официалното откриване на „Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания“. Десислава Танева поздрави жителите на града с новата придобивка, като им пожела нови проекти, с които Исперих да стане по-добро място за живеене.  „Един от проектите в рамките на предходния програмен период, изпълнен в обхвата на стратегията на Местна инициативна група - Исперих е пример за добра практика. Той е публикуван  на информационния портал на Европейската комисия  за прилагането на този подход“, отбеляза министърът. На събитието присъства и кметът на град Исперих Бейсим Расим.

 

Центърът за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания е финансиран чрез Стратегията за местно развитие 2007-2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. От Дома ще се възползват близо 600 възрастни хора и хора с увреждания. Първият проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания“ е на  стойност 371 338 лв. без ДДС. Сградата ще се ползва за домашен социален патронаж, обществена трапезария, клубове на пенсионери и от лица с увреждания. Вторият проект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Исперих“ е на стойност 102 676 лв. По него е закупено специализирано транспортно средство – електромобил за пренос на готова храна до потребителите.

 

В отговор на журналистически въпрос, министърът на земеделието каза, че се очаква страната ни да отчете най-добрата зърнена реколта през последните години, с най-висок среден добив. Конкретни данни ще бъдат обявени на Консултативен съвет по зърно в края на месеца. Тя посочи, че реколтата е над прогнозите данни от началото на годината. „Тези резултати показват, че българските зърнопроизводители са достигнали технологии и начин на работа, които ги правят конкурентоспособни с най-развитите земеделски страни“, заяви министърът.

 

Сподели в: