Върни се горе

Към 11 октомври 2012 г. по данни на Областните дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните са засети 5,2 млн. декара с пшеница. За сравнение към същата дата на 2011 г. са били засети 2,5 млн. декара.

 

Засетите с ечемик площи са 904 хил. декара (382 хил. декара – 2011 г.). Аналогична тенденция се наблюдава и при сеитбата на ръж (33 хил. декара) и тритикале (29 хил. декара), където площите са почти два пъти повече в сравнение със същия период от предходната година. Единствено при рапицата темповете на сеитбената кампания са по-ниски от миналогодишните. Към настоящия момент са засети 1,5 млн. декара с рапица при 1,77 млн. декара през 2011 г.

 

Вече са реколтирани близо 93 % от площите с царевица, като общото производство по предварителни данни възлиза на 1,6 млн. тона.  

Сподели в: