Върни се горе

Със Заповед на министъра на земеделието и храните се променят критериите за парично обезщетение за загуба на доход за бенефициенти, създали лозови насаждения по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Право на обезщетение ще имат вече и производители, подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 01.08.2009 г.

 Променя се и срока за подаване на заявленията в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) до 31.07.2013 г. за бенефициентите, на които финансовата помощ по мярката е изплатена.

Парично обезщетение ще се изплаща на бенефициенти получили финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята, със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар.

Преди подаване на заявлението в ДФЗ-РА, ползвателите на финансова помощ трябва да получат Удостоверение за среден добив от последните три винарски години преди изкореняването на лозовото насаждение от Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Целта на обезщетението е да подпомогне производителите на грозде и ползватели на финансова помощ по мярката за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.


Сподели в: