Върни се гореНужна е висока експертност и професионализъм при осъществяване на дейностите в горската система. Необходимо е да бъдат привлечени млади хора с  висока степен на подготовка и ерудиция, за да бъде постигнат баланс на приемственост и обновление. Около това становище се обединиха на проведена среща заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров и неправителствени екологични организации.


Представителите на неправителствения сектор подчертаха, че в последните години е постигнато добро ниво на информираност за дейностите в горите. Необходимо е надграждане и продължаване на политиката на публичност и прозрачност, така че да бъде улеснен достъпът до информация. „Държавата направи публична основната база данни в горската система. Необходимо е свързването им в едно, което ще намали натиска върху администрацията”, заяви инж. Тома Белев. Инж. Нели Дончева от неправителствената организация WWF България предложи да се направи оценка на възможностите за сътрудничество за интегриране по отдели и подотдели на данните за горските територии от информационната система на организацията с тази на ИАГ.


Неправителственият сектор очаква последователна политика за горите във фаза на старост и добавяне към досегашните 109 хил. ха тях на нови горски територии. Организациите се ангажираха да направят конкретни предложения за включване.
Изготвянето на областните планове за развитие на горските територии и сертифицирането в горите бяха сред останалите акценти в дискусията.


„Практически всички големи дървопреработвателни предприятия изразяват подкрепа за политиката в посока сертифициране на повече горски територии и на дървесината от тях. Пазарът изисква да се работи с дървесина с доказан произход.”, подчерта заместник-министърът.
Той посочи, че е дадена зелена светлина за стартиране разработването и на втора сертификационна система, която да увеличи капацитета за сертифициране на горите в България.
На срещата присъства Изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов.
Сподели в: