Върни се горе

Възобновява се износът на яйца и млечни продукти от България за Турция. Това се постигна в резултат на продължителни преговори между Министерство на земеделието и храните на България, представлявано от Българската агенция по безопасност на храните и Министерство на храните, земеделието и животновъдството на Турция. Двете страни договориха сертификати за износ на яйца и млечни продукти от мляко от крави, овце, кози и биволи.

 

Основните изисквания за млечните продукти, предназначени за човешка консумация са да произхождат от страна, свободна от шап и чума,  да са спазени хигиенните изисквания разписани в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и да произхождат от предприятия, изпълняващи програма, базираща се на принципите на НАССР и други европейски нормативни документи, гарантиращи безопасността на продуктите. Яйчните продукти да са произведени от предприятия, свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците или нюкасълска болест.

 

Млечни продукти от България не са изнасяни за Турция от 1997 г., когато беше наложена забрана от турските ветеринарни власти.


Сподели в: