Върни се горе


Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 40 представители на Работната група по прилагане на директните плащания 2015-2020 г. схемите за обвързаното с производството подпомагане в новия период.

 

„Обвързаното с производството подпомагане е отделен ресурс от пакета на директните плащания, който ще използваме за насърчаване на чувствителни сектори в земеделието. До 2013 г. новите страни членки в ЕС, включително и България имаха възможността да прилагат до 3,5% от средствата за директни плащания за обвързана с производството подкрепа. През настоящата година страната ни договори увеличаването на средствата до 6,5% или 103 млн. лв. През 2015 г. обвързаното с производството подпомагане ще бъде в размер на 13%, плюс 2% за производството на протеинови култури. Приоритетите на правителството в земеделието са ясно дефинирани и двойно увеличените средства в размер на 205 млн. лв. ще бъдат разпределени в подкрепа на  уязвимите, недофинансирани и чувствителни сектори като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство”, каза зам.-министър Абазов. Той беше категоричен, че поради характера на производството посочените сектори не могат да се възползват напълно от подпомагането на площ. Точно по тази причина  категоричната позиция на МЗХ е, че е трябва да се намери допълнителен начин за тяхното подпомагане.

 

Зам.-министър Абазов обясни, че за първи път МЗХ ще подпомага животновъдните стопанства не само в определени райони със специфични трудности, а на територията на цялата страна. По този начин подкрепата се разширява и се очаква да бъдат допълнително подпомогнати още около 40 000 крави и 100 000 овце и кози. По време на срещата стана ясно, че за първи път се въвежда и нова схема за подпомагане на говеда, овце и кози, които са под селекционен контрол. Целта е да се повишава конкурентоспособността на стопанствата и да се насърчи използването на нови и съвременни технологии в сектора.

 

Заместник-министърът поясни, че по отношение на сектор плодове и зеленчуци ще бъде значително разширен списъкът на подпомаганите култури. Така по-голям брой производители от сектора ще получат финансиране по схемите за обвързана с производството подкрепа.

 

В началото на следващата седмица ще се проведе ново заседание на Работната група по прилагане на директните плащания през 2015 г., на което ще бъдат обсъдени детайлите по прилагане на отделните схеми за обвързана подкрепа.Сподели в: