Върни се горе


 
Засилването на ролята на подхода ЛИДЕР/Водено от общността местно развитие е от ключово значение за прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в Пловдив, по време на закриването на втората международна конференция посветена на подхода Лидер/ВОМР. Той допълни, че спецификата и силата на тези мерки е, че дават усещането на гражданите за общност, тъй като целите, които се поставят на местно ниво са общи за всички. До края на годината ще бъдат завършени всички подготвителни дейности, така че още следващата година местните инициативни групи да започнат да работят по своите стратегии, заяви още Грудев.

 

Заместник-министърът коментира, че до края на годината ще започне прием по подготвителната мярка за местните инициативни групи и той ще бъде с бюджет около 5 млн. евро. Само за местните инициативни групи в ПРСР 2014-2020 г. са предвидени 131,5 млн. евро, а общата стойност на предвиденото финансиране чрез други оперативни програми достига 343 млн. евро. Очакванията са, че в края на програмния период ще бъдат финансирани около 60 местни инициативни групи.

 

Международната конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие беше организирана съвместно от Министерството на земеделието и храните, Националната селска мрежа и две от финансираните местни инициативни групи – МИГ „Тракийско – родопска яка” и МИГ „Раковски”. На форума бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 година. В конференцията участваха представители на Европейската комисия, над 130 души от 8 страни, като само от България бяха представени 26 местни инициативни групи.

Сподели в: