Върни се горе

Утре, 27 март, министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще открие форум на тема: „Училището и бизнеса – ръка за ръка“. Дискусията ще се проведе от 10:30 ч. в Заседателна зала на община Павликени. В рамките на форума ще бъде подписана Харта за партньорство между бизнеса в община Павликени и Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“.

 

Сподели в: