Върни се горе

Министерството на земеделието и храните ще изготви нов Закон за храните. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на дискусия за защита на българското производство "Вкуси България". Тя допълни, че ще бъде сформиран Консултативен съвет по храните, който ще търси най-добрите решения в предстоящото изготвяне на закона. „В Консултативния съвет ще бъдат поканени да вземат участие представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Министерството на финансите, тъй като цялата нормативна уредба в сектора се съгласува с техните политики“, уточни министър Танева.

„Имаме концепция и диалог с бранша за изготвянето на нов Закон за храните. Съответните наредби по прилагането му ще бъдат изцяло нови, така че да се гарантира сигурност на пазара на храни и да бъдат създадени условия на българските производители да са конкурентноспособни и равнопоставени по отношение на изискванията към тях, включително данъчно облагане и етикиране“, категорична бе Танева.

Министърът заяви, че вече са направени промени в защита на българските производители в три наредби, които са подадени за нотификация в Европейската комисия. „С една от промените ще бъде осигурен директен достъп на производителите до пазара при по-облекчени условия.  Потребителите ще могат да купуват направо от производителя в малки количества. Втората изменена Наредба касае зареждането на детските заведения и училищата с храни, които ще бъдат доставени от производител от съответния регион, а ако няма такъв от съседен. По този начин децата и подрастващите ще консумират качествен български продукт, който е гарантирано свеж. Това е и подкрепа за българския производител“, допълни тя.

 „Очакваме увеличаване на производствата, традиционни за България - зеленчукопроизводство и трайни насаждения. Възстановяването на производства, които загубихме при раздържавяването не може да бъде краткотраен процес. Важното е политиките, които провеждаме да се продължат, независимо от политическата конфигурация. Без последователност в политики, които определят диверсифицирано земеделско производство, няма как да очакваме възстановяването на пазарите на крайния потребител на традиционни продукти“, каза още министър Танева.Сподели в: