Върни се горе

 

Работна група, сформирана от Изпълнителна агенция по горите, в която участват и експерти от Националния ловно-рибарски съюз „Съюз на ловците и риболовците в България” (НЛРС-СЛРБ), ще обсъжда промени в Закона за лова. Това заяви на заседание на Управителния съвет на СЛРБ заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов. Той увери, че работната група, в която са включени експерти и от неправителствения сектор, има задача да се фокусира върху текстове в закона, които изискват актуализация предвид на променените социално-икономически реалности и съвременни ловни практики и съпътстващи дейности.

 

„Считаме, че СЛРБ са основен партньор на лесовъдите в общата цел да се опазва и съхранява разнообразието в нашите гори”, посочи заместник-министърът. „Настоящият екип на министерството е готов да работи заедно с Вас там, където имаме еднопосочни дейности относно опазването на горите и дивеча”, посочи доц. Костов и допълни, че е необходим баланс между желано и възможно в исканите промени, както и широк обществен дебат, за да бъдат те приети.

 

Изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев, който също участва в заседанието уточни, че обсъжданията в работната група са стартирали като начало по текстове, по които е постижим компромис и взаимно разбиране на всички заинтересовани страни.

Сподели в: