Върни се горе

4265 инспекции са извършени от служители на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Проверките са реализирани за 4-те дни между 22 и 25  юли. Съставени са 43 акта и 29 констативни протокола.

В посочения период от служителите в държавните предприятия са реализирани общо 1805 проверки. През контрол са преминали 762 обекта за добив на дървесина, 730 превозни средства, петима ловци, двама риболовци и 306 други физически лица. Съставени са 7 акта по Закона за горите и са задържани са 4,27 плътни кубически метри дървесина и 34,00 пространствени кубически метра дърва.

През периода 22 - 25 юли 2022 г.  от  95 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите са извършени близо 2460 инспекции по спазване на горското законодателство.  Проверени са над 170 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 290 обекта за добив на дървесина, 920 превозни средства, транспортиращи дървесина, повече от 1070 риболовци и физически лица. В резултат на контрола са съставени общо 29 констативни протокола и 36 акта по Закона за горите и са задържани са над 100 куб. м дърва за огрев, две моторни превозни средства и др.

В землището на с. Раброво, община Бойница, от служители на РДГ Берковица е установено, че е извършен добив на дървесина от територия, за която няма издадено позволително за сеч. Проверяващите са констатирали, че незаконно добитата дървесина е в размер на 27 плътни куб. м. Работата по случая продължава, като предстои да бъдат уведомени компетентните разследващи органи.

Транспортиране на незаконно добита дървесина с две моторни превозни средства в землището на с. Полянци, общ. Ихтиман са установили при съвместна проверка служители на РДГ София и ОД на МВР София. След подаден светлинен и звуков сигнал от проверяващите водачът на едното превозно средство предприема маневра, което води до преобръщане на автомобила.  Второто превозно средство се отправя по страничен горски път, като водачът и спътникът му го изоставят и напускат мястото на проверката. Съставени са два акта и констативен протокол, с които са задържани дървесината и автомобилите.

Служители на РДГ София при проверката в общинска горска територия в землището на гр. Копривщица са установили 27 кубика немаркирани дърва за огрев. Потърсено е съдействие от органите на МВР за установяване на извършителите на нарушението. Незаконно добитата дървесина е задържана. Работата по случая продължава.

От служители на ИАГ и РДГ София са извършени проверки на четири обекта за добив на дървесина с издадени позволителни за сеч в района на ТП „ДЛС Арамлиец“. За констатирани нарушения на горското законодателство -  добив на дървесина от дървета, немаркирани в основата си с контролна горска марка, добив на дървета от дървесен вид, за който не е изготвена сортиментна ведомост, завишена интензивност на сечите, изградени технологични просеки и тракторни извозни пътища, неотразени в одобрения технологичен план и др., временно е спряна дейността в три от обектите. 

Работата по констатираните нарушения в ТП „ДЛС Арамлиец“ продължава, като предстои да бъдат предприети законосъобразни действия спрямо виновните лица в законоустановените срокове.

Сподели в: