Върни се горе

Всички 173 мобилни екипа на Държавните горски предприятия,  с които се охраняват горите, вече са сформирани.  Те  ще извършват проверки за незаконна сеч на територията на цялата страна. Това стана ясно в Карнобат по време на инструктаж на новите 29 мобилни екипа към Югоизточното държавно предприятие. На събитието присъстваха министърът на земеделието и храните Десислава Танева и заместникът й  доц. д-р Георги Костов. „Мобилните екипи са част от основните мерки за опазване на българската гора. В подкрепа на нашите усилия очакваме в най-скоро време да подпишем споразумение с МВР и при нужда да ползваме тяхната помощ“, заяви министър Танева. Тя допълни, че по-тясното сътрудничеството с МВР ще даде адекватен отговор на нарушенията, които се извършват в горските територии.

 

Според Десислава Танева в последните години опазването на горите е била една от болезнените теми за обществото, защото на много места нарушенията са видими. „Вярвам обаче, че всички служители ще изпълнят дълга си и ще съхраним богатството на българската гора“, подчерта тя.

 

Заместник-министър Костов изтъкна, че сме в началото на дълъг път в опазването на горските територии от системни и криминални дейности. „Наше задължение е да покажем на хората, че се грижим за природата, и ние го правим“, отбеляза той. Доц. Костов призова кметовете също да бъдат по-активни в процеса, защото имат редица права и отговорности в опазването на горите.

Сподели в: