Върни се горе


„Министерството на земеделието и храните предлага пакет от мерки в областта на ветеринарномедицинската дейност, с които да се гарантира безопасността, както на населението, така и на животните.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров на пресконференцията в МЗХ, на която присъства и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев.

 

Първата стъпка, която ще бъде предприета е създаването на фонд „Епизотии“, за който се водят преговори с Министерството на финансите, уточни зам.-министър Димитров. „Един от вариантите, които сме предложили, е той да се финансира от приходи, които БАБХ внася в централния бюджет. Целта ни е по-бързото и адекватно ликвидиране на новопоявили се огнища на особено опасни и икономически значими заразни болести по животните“, коментира зам.-министърът.

 

По думите му друга ключова мярка, която ще бъде реализирана, е въвеждането на многогодишна Държавна профилактична програма, която да осигури планиране на дейностите по профилактиката на болестите по животните. Цветан Димитров каза още, че изпълнението на тригодишна профилактична програма ще се даде възможност за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция.

 

 

С предложените промени предвиждаме и ежемесечно посещение на ветеринарен специалист при всеки един фермер, като това ще бъде заложено и в самите договори, които ще се сключват между ветеринарите и фермерите, посочи Цветан Димитров. Тази мярка предстой да се обсъди с Българския ветеринарен съюз, коментира още зам.-министърът.

 

 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига ще стане самостоятелно звено на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните, като това ще гарантира независимост, безпристрастност и обективност на научната оценка по здравеопазване на животните, стана ясно още на пресконференцията.

 

Заместник-министърът посочи, че предстой да се оптимизира и Интегрираната информационна система на БАБХ, която е основен източник пред БАБХ, Държавен фонд "Земеделие" и Европейската комисия при отчитането на популациите животни, ветеринаромедицинските мероприятия, Държавната профилактична програма, програмите за надзор и здравния статус на страната.

 

За неизпълнението на ветеринарно медицинските мероприятия и държавната профилактична програма Информационната система на БАБХ ще бъде информиран в ДФ "Земеделие", като съответния фермер няма да бъде допустим за подпомагане. „Всяко отклонение от нормите ще лишава фермера от субсидии“, подчерта Димитров.

 

В началото на месец октомври Министерството ще започне на територията на цялата страна информационна кампания за фермери, частнопрактикуващи и държавните ветеринарни лекари.

Сподели в: