Върни се горе

Не отстъпихме и защитихме квотата за калкан. Това съобщи министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков след продължителни преговори с Европейската комисия, който участва в заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел. „България успя да запази нивото на квотите за калкан в размер на 43,2 тона въпреки, че първоначално ЕК  предложи намаление с 15 %, т.е. квоти в размер на 37 тона”, информира министърът.

 

„ЕК оцени положително усилията и средствата, които влагаме, за да гарантираме ефективността на контролните ни дейности, което от своя страна да гарантира достоверността на нашите данни и да предотвратим извършването на незаконен  риболов”, каза министърът. „Освен това, заедно с Румъния,  Съвета и Комисията се съгласихме, че ще продължим да търсим начини за насърчаване на сътрудничеството между всички черноморски страни с цел устойчивото управление на запасите в Черно море и гарантиране на равнопоставеността на българските рибари в региона”, подчерта още министър Греков.

 

По време на заседанието на Съвета, министрите гласуваха регламентите от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика, както и регламента за преходните мерки за 2014 г. С това законодателните актове се считат за окончателно приети. „Безспорно едно от най-съществените постижения за България бе договореното повишаване на процента за обвързана подкрепа за чувствителни сектори като животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство на 13 % и още 2 % за протеинови култури”, коментира министър Греков. В момента имаме право да използваме само до 3,5 % от средствата за директни пащания за тези сектори. През преходната 2014 г. страната ни ще може да прилага 6,5 % обвързана подкрепа.

 

„За нас беше много важно да се даде възможност за насочване на допълнително подпомагане към малките и средните стопанства”, каза още министър Греков. Законодателството предвижда такъв инструмент за допълнително насочване на средства към тях чрез схемата за преразпределителното плащане, или завишено плащане за първите хектари. По тази схема размерът на подпомагането за първите 300 дка ще бъде със завишен размер.

 

След като бъдат подписани от председателите на Европейския парламент и на Съвета законодателните актове ще бъдат публикувани в Официалния вестник.

Сподели в: