Върни се горе

Първата мярка от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., по която ще отворим прием, е 4.1 „Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие“. Тя предвижда изготвяне на стратегиите на местните инициативни рибарски групи. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на първото за страната рибно тържище в град Бургас. Танева допълни, че новата Програма  е финализирана и до края на месеца ще бъде предложена за приемане от Министерски съвет.  „Надявам се всичко да върви по план и до края на месец ноември да имаме одобрена програма от Европейската комисия, която да стартираме“, обяви министърът и уточни, че общият бюджет е 113 млн. евро.


„Освен познатите дейности, разпределени в шест приоритета, в Програмата за първи път се предвиждат и компенсаторни плащания за преминаване на аквакултурното производство под контрол за биологично“, каза още министър Танева. По думите й, това ще улесни малките рибари. Друга новост е и възможността за организация на производителите, която цели сдружаване на общностите, които да получат пряк достъп до пазара и по-висока цена .


Десислава Танева изрази надежда, че и в този програмен период интересът към Програмата за морско дело и рибарство ще бъде огромен. Тя обяви, че старата програма е договорена на 105 %, а разплатените по нея средства са 64 %.


Министърът на земеделието бе категорична, че рибената борса ще затвърди лидерските позиции на Бургас като място за правене на инвестиции. Специализираното стоково тържище за търговия с риба и рибни продукти е изградено по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Общата стойност на одобрената субсидия по проекта е в размер на 4 800 000 лв.  Борсата е първата и единствена до момента в България, съответстваща на световната практика и отговаряща на актуалните нужди в сектора. Стоковото тържище ще се обслужва от 49 човека, като от тях 40 са жени.

Сподели в: