Върни се горе


Ловният сезон на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня се открива на 6-ти октомври 2012 г. (събота). Сроковете за ловуване на дивеч са разписани в Закона за лова и опазване на дивеча.  

 

Преди да започне ловният излет, ръководителят на лова провежда инструктаж, проверява наличието на ловен билет, членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката и попълва съответното разрешително.

 

Всички ловци, участващи в групов лов на дива свиня и местен дребен дивеч трябва да са екипирани с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи те подлежат на санкция в размер от 100 до 500 лева. Лица, които ловуват с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, употребили наркотични или упойващи вещества, се наказват с глоба от 200 до 2 000 лв. Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, санкцията става от 3 000 до 5 000 лева. При провеждане на групов лов на дива свиня с гладкостенно оръжие, се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм, разрешава се употребата само на боеприпаси тип „куршум“. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при провеждането на ловните излети.

 

Ловуването на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня по линия на организирания ловен туризъм може да се извършва от 1-ви октомври 2012 г. (понеделник).

 

Във връзка с безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти, строго ще се следи за спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагане на Закона.  

 
Сподели в: