Върни се горе


В Министерство на земеделието и храните се проведе заседание на Консултативния съвет по тютюна.  На него присъстваха представители на всички браншови организации в сектора, обединяващи както производители така и преработватели.

По време на заседанието беше разгледан подходът за разпределяне на средствата за подкрепа на сектора по линия на преходната национална помощ за тютюна. Всички представители в сектора стигнаха до съгласие и заявиха, че подходът за това разпределение трябва да следва философията, прилагана за него и през предходните години, а именно да бъде запазена като най-високо относителна тежест в подпомагането следва да имат производителите, които са най-уязвими.

На съвета бе обсъдено и предложение за разпределение на общия пакет в размер на близо 94 млн. евро. за премиране на тютюна по национална преходна помощ.  На предстоящо заседание на Управителен съвет на ДФ „Земеделие“ следва да се вземе решение първото плащане от посочения финансов пакет да бъде изплатен към производителите през последната работна седмица на месец май и началото на юни.

На предстоящото заседание на Управителен съвет на ДФ „Земеделие“ следва да се вземе решение за сектора да бъдат разпределени средства в размер на близо 94 млн. лева за премиране на тютюна по национална преходна помощ.

Очаква се посочения финансов пакет да бъде изплатен към производителите през последната работна седмица на месец май и началото на юни.

От браншовите организации изказаха мнение, че във връзка с промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия са необходими технически срокове за информиране на всички тютюнопроизводители по места за новостите по отношение на Закона.  В тази връзка на заседанието бе обсъдена необходимостта срокът за регистрация на тютюнопроизводителите да бъде удължен с един месец. Всички присъстващи представители на брашна постигнаха единодушие срокът, който към момента изтича на 3 юни, да бъде удължен до 1 юли.

В рамките на Консултативния съвет и проведените дебати бе разгледана и темата за предстоящата Конференция в Индия на страните членки на Рамковата конвенция за контрол на тютюна. Беше подчертана силната необходимост от това страната ни да изготви съвместно с всички заинтересовани институции единна позиция по предстоящите за разглеждане документи на Конвенцията. Очаква се на нея да бъдат засегнати въпроси по чл. 9 и чл. 10 за състава на емисиите в тютюневите изделия, така също и да бъдат разгледани текстове от Конвенцията по отношение на прилагането на чл. 17 и чл. 18 за икономически устойчивите алтернативи при производството на тютюн. Тези два въпроса са от изключителна важност за развитието на сектора в Европа и в частност в България. 
Сподели в: